background
logo

Vključitev v skupni sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Zagotavljamo vam: hitro, enostavno ter varno izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti na področju ravnanja z odpadno embalažo.

SKLENI POGODBO

Do najkasneje dne, 24.05.2021 morate skleniti pogodbo s shemo za ravnanje z odpadno embalažo. Skrb za ravnanje z odpadno embalažo morajo sedaj prevzeti vsa podjetja v Sloveniji.

Hitro, enostavno ter brez skritih stroškov pooblastite shemo RECIKEL za izpolnjevanje svojih obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 • 1. KORAK – vpišite osnovne podatke o podjetju
 • 2. KORAK – vpišite letne količine embalaže dane na trg v RS (v tonah, do tri decimalke natančno)
 • 3. KORAK – potrdite ponudbo
 • 4. KORAK – na mail prejmete pogodbo, ki jo v 2 izvodih natisnete/podpišete/žigosate in pošljete po pošti na naslov podjetja RECIKEL
Pridobite ponudbo in sklenite pogodbo

Predstavitev družbe Recikel

Na trgu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo družba RECIKEL zavzema vlogo kot največja družba za ravnanje z odpadno embalažo. Agencija Republike Slovenije nam je podelila koncesijo za opravljanje dejavnosti zbiranja in obdelave odpadne embalaže.

Zaupa nam preko 230 podjetij vseh panog iz celotne Slovenije.

Zakonodajne obveznosti

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št 54/21) je bila sprejeta in prične veljati dne 24.04.2021.

UREDBA določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v RS in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katere glavni cilje je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. S to UREDBO se določi, da za embalažo velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO).

VAŠE OBVEZNOSTI ČE SO VAŠE KOLIČINE EMBALAŽE DANE NA TRG RS, MANJŠE KOT 15 ton LETNO?

 • • vodenje evidence o količini embalaže dane na trg RS, ločeno po embalažnih frakcijah,
 • • do 24.05.2021 morate skleniti pogodbo s shemo za ravnanje z odpadno embalažo,
 • • do 24.05.2021 se morate vpisati v evidenco proizvajalcev na ARSO,
 • • štirikrat letno boste morali poročati shemi za ravnanje z odpadno embalažo,
 • • količine embalaže dane na trg RS od 01.01.2021 do 30.06.2021 boste morali do dne 31.03.2022 oddati preko aplikacije ARSO, http://okolje.arso.gov.si/embalaza/

Informacije

KAJ POMENI DATI EMBALAŽO NA TRG?

Dati embalažo na trg v Republiki Sloveniji pomeni:
 • • omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno blago, embalirano v RS, ali prvič uporabiti to embalirano blago, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
 • • omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopno embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega ali uvoženo iz tretjih držav, ali prvič uporabiti to embalirano blago, če je njegov pridobitelj tudi končni uporabnik tega blaga,
 • • omogočiti, da je na trgu v RS prvič dostopna embalaža, pridobljena v državi članici, uvožena iz tretje države ali proizvedena v RS, ali prvič uporabiti to embalažo, če je njen pridobitelj ali proizvajalec tudi končni uporabnik te embalaže,
 • • iz države članice ali tretje države prodati embalirano blago ali embalažo neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo.

EVIDENCA EMBALAŽE DANE V PROMET

Vzpostaviti morate evidenco embalaže dane na trg RS o količini embalaže po embalažnih frakcijah.

Embalažne frakcije:

 • • Papir in karton
 • • Plastika, razen PVC
 • • PVC (polivinilklorid)
 • • Les
 • • Železo in jeklo
 • • Aluminij
 • • Steklo
 • • Drugo (ločeno po vrsti embalaže; npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora)

PONAZORITVENI PRIMERI PREDMETOV, KI SO EMBALAŽA IN ZAVEZANCI ZA VODENJE EVIDENCE O EMBALAŽI

 • • Škatle za slaščice (slaščičarne, pekarne,…),
 • • Ovitki za pošiljanje katalogov in revij (založbe, knjigarne,…),
 • • Embalaža za pošiljanje blaga po pošti (vsa podjetja, ki prodajajo blago na daljavo),
 • • Zvitki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material (proizvajalci embalažnih materialov,…),
 • • Cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo in prevoz rastlin (cvetličarne, vrtnarije, kmetijske zadruge,…),
 • • Obešalniki za obleke (ki se prodajajo skupaj z oblačilom), (trgovine z oblačili, čistilnice,…),
 • • Jeklenke za polnjenje za različne vrste plina (plinarne,…),
 • • Zelo lahke plastične nosilne vrečke (za polnjenje nepredpakiranih živil, kot so sadje, zelenjava, sveže meso, ribe,…),
 • • Embalaža šamponov, balzamov, krem (frizerski saloni, kozmetični saloni,…),

PONAZORITVENI PRIMERI: PREDMETI, KI NISO EMBALAŽA

 • • Cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo,
 • • Škatle/zaboji za orodje,
 • • Čajne filter vrečke,
 • • Voščeni ovoj za sir,
 • • Kartuše za tiskalnike,
 • • Mehanski mlinček (ki ga je možno ponovno polniti),
 • • Obešalniki za obleke (ki se prodajajo samostojno).

Prijava na e-novice

Če želite prejemati novice o spremembah zakonodaje vas vabimo, da izpolnite spodnji obrazec s svojimi kontaktnimi podatki.